Jump to content
Kes

Taisyklių Atnaujinimai

Recommended Posts

 2020-07-14 atnaujinimai. 

 

 Pridėta prie 10. Metagame (MG) 

 • Jūsų veikėjai neturėtų žinoti apie jūsų kitų veikėjų egzistavimą

   

 

 Pridėta prie 9. Non-Roleplay (Ne realistiški veiksmai) (NRP)
    

 • Su automobiliu važiuoti į kalnus galima tik tada, kai automobilis yra tam tikros kategorijos, kuri yra realistiškai tam pritaikyta. Į šią kategoriją įeina SUV ir OFFROAD tipo automobiliai bei CROSS BIKES tipo motociklai. Ši taisyklė yra išimtis PD bei MD tarnybiniams automobiliams, nes darbuotojams yra svarbiau žmogaus gyvybė bei nusikaltimų užkardymas nei jų turtas.
 • Susišaudymo metu negalite važinėti ratais aplink,tai yra visiškai nerealistiška. Jūs turite susišaudyme dalyvauti arba palikti šią vietą kuo skubiau

 

 


  Pridėta prie 14. Deathmatching (DM) 

 • Asmeninių gyvūnų užpuolimas be jokios RP priežasties bus taip pat traktuojamas kaip deathmatch

 

 


Pridėta prie 11.  Powergame (Priverstinas Roleplay) (PG)

 

 • Norint daryti veikėjo CK, bet pasilikti sukauptą turtą ir jį perkelti į kitą veikėją visų pirma reikia pildyti perkėlimo užklausa su priežastimi,nurodant,kad veikėjas bus CKed, bei nurodant priežastį kodėl jam tai nutiks. Gavus patvirtinimą perkėlimo užklausai, veikėjas, kuris CKed yra užrakinamas administracijos, turtą perkėlus į naują veikėją. Norint išvengti laukimo ir užklausų pildymo, galima veikėjui daryti CK be perkėlimo užklausos, bet tai reikš, kad visas turtas lieka CKed veikėjui ir jokie turto perkėlimai yra negalimi, bei už neleistinus perkėlimus taisyklėse yra numatyta atsakomybė. Tokiu atveju, kai veikėjas nori būti CKed ir nereikia turto perkėlimo, žaidėjai turi parašyti /report in game prieš atliekant roleplay. Pastarajam pasibaigus administracija užrakina veikėją ir šis laikomas CKed. Žaidėjai yra patys atsakingi už galimų veikėjų sukūrimo kiekį, veikėjai nėra trinami. Standartinis kiekis yra 2 veikėjai per paskyrą, kurį galima praplėsti F6 meniu pagalba.

 

 • Official frakcijos turi teisę į forced CK. Todėl pilnai priėmus į gaują asmuo automatiškai sutinka su forced CK. Forced CK gali daryti TIK frakcijos lyderis ir jo high rank grupė iki penkių asmenų. Discord sutikimas šiuo klausimu yra privalomas ir tai užtikrina,  kad yra susipažinta su šia taisykle. Frakcijos narių atsakingų už ją yra pareiga daryti foto su šiais pasirašymais ir užtikrinti, kad pastarieji nepasimestų, o ištrynus asmeniui juos, jie turėtų įrodymus norint atlikti CK. Frakcijos CK 
   

  07-29 atnaujinimas

   

  Pridėta prie 17. LIFE INVADER 

 • Darant nuotraukas kurios bus talpinamos į LifeInvader jūs būtinai turite RP'inti naudodami  /me arba /record,kad kiti asmenys suprastų ką jūs darote ir kad niekam nesugadintumėte Roleplay su savo atliekamais veiksmais jiems nežinant. Jei jūsų veikėjas turi slaptą (ar matomą) įrašinėjimo įrangą kurią suroleplayinote ankščiau,tuomet neturite atlikti ankščiau minėtų veiksmų. Padarius RP jūs būtinai turite padaryti screenshot’ą kuriame matytųsi UNIX kodas,visi šie atlikti RolePlay veiksmai galioja tik 24h,todėl tam laikotarpiui praėjus turėsite vėl pakartoti šiuos veiksmus. 

 • OOC nuotraukų ir kitos OOC informacijos  į LifeInvader kėlimas yra traktuojamas kaip Non-Roleplay.

 • Visi talpinami įrašai ir informacija turi būti tik IC,todėl už savo veiksmus ir keliamą turinį jums gali tekti atsakyti IC. 


 •  

  Pridėta prie 9. Non-Roleplay (Ne realistiški veiksmai) (NRP)

 • Jūs negalite tiesiog pribėgti degalinėje prie automobilio kuriam yra pilamas kuras ir tiesiog isėdę į jį nuvažiuoti 

 • Dirbdami oficialioje legalioje frakcijoje negalite užsiimti nelegalia veikla, t.y. patys plėšti, pulti, smurtauti, gaminti narkotikus ar užsiimti bet kokia kita veikla apart darbo pvz.: namų paieška, automobilių pirkimas ar pardavimas t.t. (Kitos veiklos ir taip skaitomos NRP ir laikomos chekiu ferminimu, jei dirbate, tai dirbkite darbą, jei norite užsiimti kita veikla, prašome eiti OFF DUTY.). 

 • Susišaudymo metu negalite važinėti ratais aplink,tai yra visiškai nerealistiška. Jūs turite susišaudyme dalyvauti arba palikti šią vietą kuo skubiau


 •  

    Pridėta prie 15. Plėšimas, pabėgimas iš kalėjimo bei laisvinimas iš konvojaus ir      pagrobimai.

 • Jūs negalite apiplėšinėti ir puldinėti legalių oficialių frakcijų darbuotojų, kai juos išsikviečiate, kad jums padėtų.

 •  

  Prideta prie 16. Statybos

 • Įsigijus nekilnojamo turto prie jo yra leidžiamas priestatas, kuris gali būti užrakintas, tik tuo atveju, jei tai nepažeidžia fizikos ir logikos taisyklių bei netrukdo ir neblokuoja kitų statinių, įėjimų, praėjimų, šaligatvių, kelių. Priestate gali būti NEDAUGIAU NEI VIENOS durys patekti į patalpas. 

 • Statiniai negali blokuoti įėjimų, durų. 
   

Pridėta prie 15. Plėšimas, pabėgimas iš kalėjimo bei laisvinimas iš konvojaus ir pagrobimai.

 • Jūs negalite apiplėšinėti ir puldinėti žmonių resursų PRIDAVIMO vietose (legaliose) nes ten vaikšto dideli pinigai, logiškai jos yra gerai stebimos ir supirkėjai pasisamdę apsaugą. Ši taisyklė negalioja resursų IŠGAVIMO vietose.

 

Taisyklių atnaujinimas 09-07. 

Pridėta prie 9. Non-Roleplay (Ne realistiški veiksmai) (NRP)

13. Dėžių vežiojimas su motociklu yra laikomas NRP. Prieš įdedant dėžę į automobilį reikalingas BENT MINIMALUS roleplay. Dėžę rankose galima laikyti automobilyje tik tokiu atveju jei prieš tai yra padaromas atitinkamas roleplay, kad dėžė yra įkelta į automobilį. 

14. Nešant kūną PRIVALOMA roleplayinti, kad jums yra realiai sunku tai daryti ir PRIVALOMA eiti tai darant. Bėgimas su nešamu kūnu bus laikomas NRP. 

 

Taisyklių atnaujinimas 09-28. 

Atnaujinta 9. Non-Roleplay (Ne realistiški veiksmai) (NRP) 14. punktas. 

 

14. Nešant kūną negalima LOOTINTI ir negalima šaudyti iš BET KOKIO GINKLO.

Taisyklių atnaujinimas 10-20. 


 

Pridėta prie 9. Non-Roleplay (Ne realistiški veiksmai) (NRP)

15. Savo draugų paėmimas už įkaitą bus traktuojamas kaip NonRP. 

 

Pridėta prie 15. Plėšimas, pabėgimas iš kalėjimo bei laisvinimas iš konvojaus ir pagrobimai. 

10. Plėšimai reikalauja realistiškos priežasties ir motyvų. Rūbų vogimas iš žaidėjų taipogi reikalauja rimtos priežasties ir motyvų, vogimas be tikslo yra draudžiamas. Didelės rizikos, bet mažo atlygio vagystės yra laikomos nerealistiškomis ir draudžiamos. Apiplėšimai ir panašūs nusikaltimai gali būti atliekami tik nuošaliose zonose kažkur už miesto ribų, kur arba nėra liudininkų arba maža tikimybė kad bus.
14. Jūs negalite apiplėšinėti ir puldinėti žmonių resursų PRIDAVIMO vietose (legaliose) nes ten vaikšto dideli pinigai, logiškai jos yra gerai stebimos ir supirkėjai pasisamdę apsaugą. Ši taisyklė negalioja resursų IŠGAVIMO vietose išskyrus naftos išgavimo vietą, kurioje NEGALIMA apiplėšinėti asmenų. Yra taikoma išimtis pavogti asmens transporto priemonę, tai reiškia, kad jūs galite priversti asmeni atrakinti automobilį ir su juo greitai pašalinti nepalieciant pačio asmens daiktų ir jo gyvybės. 

 

Pridėta prie 14. Deathmatching (DM) 

11. Bobbypininimas (bandymas atrakinti transporto priemonę naudojant plaukų segtuką) nesuteikia DM teisių, kad galėtumėte be demandų tiesiogiai šaudyti, demandai privalo būti duoti, turi būti aiškūs, gerai girdimi bei matomi. 

 

Taisyklių atnaujinimas 11-27. 

 

Pridėta prie 9. Non-Roleplay (Ne realistiški veiksmai) (NRP)


16. Sužeisti asmenys negali naudoti /s kitiems tikslams nei prašyti pagalbos SAU. 
17. Narkotikų gamybos stalai negali būti lipdomi vienas ant kito arba šalia vienas kito (stackinami). 

 

Taisyklių atnaujinimas 12-12. 

5. Neleistinų programų ir klaidų išnaudojimas. 

2. Serverio klaidos negali būti išnaudotos savo tikslams ir apie jas turi būti pranešta forume.

 1. Pvz.: Kai žmogus stabilizuojamas jis vėl gali naudoti ginklą. Už tai PERM BAN. 

 2. Pvz.: Žmogus paima kūna ir sėda į automobilio sėdynę. Už tai PERM BAN. 

 

9. Non-Roleplay (Ne realistiški veiksmai) (NRP)

18. Grįžti į kovos lauką poto, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). 

19. Sekimas konvojumi vieno ar kelių asmenų turint didelį pranašumą tam kad gauti prežastį imtis agresyvių veiksmų bus laikomas NONRP. 

20. BETKOKS rulebreak baitinimas yra laikomas NONRP.    

 1. Rankų pakėlimas, imituojantis pasidavimą, kai tai yra naudinga. 

 2. Provokavimas taranuoti automobilį, kad tai suteiktų teisę imtis agresyvių veiksmų prieš asmenis. 

 

12. Naujo gyvenimo taisyklė (New life rule - NLR)

4. Visi susiję žaidėjai turi vengti bendrauti vienas su kitu 30 min. Žaidėjas negali grįžti į tą pačią vietą minėtu laiko tarpu ar bandyti atgauti prarastus daiktus iš dalyvavusių žaidėjų. Išimtys taikomos valstybinių įstaigų personalui, kuris turi grįžti, kad toliau dirbtų, bet jie neprisimena įvykio ir negali atgauti prarastų daiktų, PD NRL galioja 10 min. 

 • Like 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2021.04.30

 

Taisyklė :

9.18 Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). Išimtis taikoma PD ir MD iki tolimesnių pasikeitimų.

yra koreguojama į:

9.18 Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko).

 

 

Taisyklė:

9.18 Sekimas konvojumi vieno ar kelių asmenų turint didelį pranašumą tam kad gauti priežastį imtis agresyvių veiksmų bus laikomas NONRP.

yra koreguojama į :

9.18 Sekimas konvojumi vieno ar kelių asmenų turint didelį pranašumą tam kad gauti priežastį imtis agresyvių veiksmų bus laikomas NONRP. (2+ sekančios transporto priemonės jau pažeidžia šią taisyklę).

 

 

Pridėdama nauja taisyklė 5.4

4. Kiekvieno susišaudymo metu privaloma saugoti video įrašus 48h.

 

 

 

 • Like 1
 • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2021.06.14

 

Pridėtos naujos taisyklės :

13.6

Žaidėjas negali savęs naudoti, kaip jauką, susišaudymui. Pavyzdys: Asmuo stovi už jauką ir laukia kitos gaujos narių, kai jo gaujos nariai yra pasislėpę, krūmuose ir pnš.

9.21

Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštu nauda abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau. Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Banko plėšimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų.
 

 • Like 3
 • Upvote 8
 • Haha 1
 • Confused 12
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2021.08.03

Pridėtos naujos taisyklės :

 

7.12

 

OOC susirašinėjimo komandos, kaip /b, /o, /ooc yra naudojamos tik tada jei asmeniui reikia pagalbos arba pranešti šalia esantiems žmonėms, jog jus reikia pertraukos, dėl tam tikrų dalykų. Visi kiti konfliktai ar neaiškumai yra aiškindamiesi su komanda /pm arba kitos platformos asmeninėje žinutėje pvz. Discord. Taip pat situacijas draudžiama spręsti OOC susirašinėjimuose, jei nėra šalia ECRP Komandos nario, kuris apsiima situacija. 

 

7.13

 

Projekte ar Discord platformoje priklausančiai ECRP LT yra draudžiamas negatyvas, netolerancija, toksiškumas (IC ir OOC maišymas). Nepaisant taisyklės blokuojami iškart iš ECRP LT bendruomenės (Not here to RP) , be jokių pasiaiškinimų ir panašiai.

 

Pakeista taisyklė:

15.11

Žaidėjams leidžiama plėšti (Reidinti) kito asmens nuosavybę kai yra solidus pagrindas, bei turimi pagrindo įrodymai(vaizdinė medžiaga, nuotraukos ar kt.) kurie yra PRIVALOMI. Jei asmuo, kuriam priklauso namas yra laikomas įkaitu PRIVALOTE turėti ant jo DM teises. Visas Reidas turi būti paremtas gerais pagrindais kodėl jis/ji yra reidinimas. Keli pavyzdžiai kurie nėra tinkami, kad vyktų reidas:
,,Važiavau pro šalį ir pamačiau kitos spalvos apsirengusi, bei kita kauke dėvinti asmenį ir aš maniau, kad jie cookina”
,,Mačiau kaip įėjo/išėjo su .50 pistotelu”.

 • Like 10
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2021.10.24

 

Pridėtos naujos taisyklės :

5. 5

Šaudymas Crouchinant bus Draudžiamas, kadangi tai suteikia nerealistiška pranašumą prieš kitus žaidėjus.

 

8. 7

Ncz zonoje (Ncz Blokuose) esantys Property ar Warehouse pastatai yra skirti ne crime veiklai daryti. Visuose Property ar Warehouse , kurie yra ncz zonoje ar bloke, negalima viduje užsiimti nelegalia veikia t.y. narkotikų kepimas ir pnš.

 

15. 15

Konvojaus darymas, kelio blokavimas vien dėl to, jog asmuo buvo laboratorijos teritorijoje, tačiau niekuo neužsiėmė bus DRAUDŽIAMAS. Nėra įrodymų, jog asmuo užsiimė nelegalia veikla nėra crime - stovėjimas prie kanapių stalų/marihuanos rinkimas yra CRIME!

 

 

Pakeista taisyklė:

9. 18

Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). Išimtis taikoma PD, kadangi darbuotojų tiesioginės pareigos ginti/aukotis dėl Los Santos gerovės.

 

 

 • Like 1
 • Upvote 1
 • Haha 6
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2022.04.13
 

Pridėta nauja taisyklė :


17. 4.
Draudžiama LifeInvader naudotis nusikalstamiems
 tikslams, tai yra privačiose grupėse dalintis racijos dažniais, pardavinėti ginklus/narkotikus ir pnš. 


Pakeista taisyklė:


15. 15.
Konvojaus darymas, kelio blokavimas vien dėl to, jog asmuo buvo laboratorijos teritorijoje, tačiau niekuo neužsiėmė bus DRAUDŽIAMAS. Nėra įrodymų, jog asmuo užsiima nelegalia veikla nėra crime - stovėjimas prie kanapių stalų/marihuanos rinkimas yra CRIME!

15.15.
Asmenys pastebėti laboratorijos teritorijoje, gali būti apiplėšiami be įrodymų, jog asmuo užsiima nelegalia veikla crime. Tačiau galioja visos kitos taisyklės.

 • Like 6
 • Upvote 2
 • Haha 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2022.08.19

 

Daug pažymėtų senų taisyklių raudonai, norint atkreipti žaidėjų dėmesį!

 


Pridėta nauja taisyklė :

5. 6.
Draudžiamas žaidimo failų keitimas siekiant gauti nesąžiningų pranašumų nuo kitų žaidėju. Žaidėjams neleidžiama keisti savo žaidimo failų, kad įgytų nesąžiningų pranašumų prieš kitus žaidėjus. Tokie kaip: grafinių žaidimo aspektų pašalinimas, kurių kitaip negalite pašalinti per žaidimo nustatymus, o tai leidžia:
a) geriau pamatyti žaidėjus;
b) negalite pašalinti augmenijos / kitų objektų, kurie nėra leidžiami žaidimo nustatymuose, arba visiškai pašalinti šešėlių;
c) ginklo garso modifikacijų pakeitimas ryškesniais garsais;
d) reakcijos laikas, aiškiau girdėjimas esant tam tikroms oro sąlygoms.
Vaizdo tobulinimo modifikacijos, tokios kaip QuantV ir NVE, nėra draudžiamos, jei norite padidinti savo grafiką daugiau, nei leidžia žaidimas, nes tai nesuteikia nesąžiningų pranašumų.

 

 

Pakeistos ir papildytos taisyklės:


5. 2.
Sena:

Serverio klaidos negali būti išnaudotos savo tikslams ir apie jas turi būti pranešta forume.
a) Pvz.: Kai žmogus stabilizuojamas jis vėl gali naudoti ginklą. Už tai PERM BAN.
b) Pvz.: Žmogus paima kuna ir sėda į automobilio sėdynę. Už tai PERM BAN. (Taipogi naudojant ir RP to daryti NEGALIMA).

Papildyta: 
Serverio klaidos negali būti išnaudotos savo tikslams ir apie jas turi būti pranešta forume. Už tai PERM BAN.
a) Pvz.: Kai žmogus stabilizuojamas jis vėl gali naudoti ginklą. 
b) Pvz.: Žmogus paima kūną ir sėda į automobilio sėdynę.  Taipogi naudojant ir RP to daryti NEGALIMA.
c) Pvz.: Naudoti X + pelės mygtuką, naudojant nužudyti asmenį vienu smūgiu.
d) Pvz.: Važiuojant dvirate transporto priemone naudoti X + pelės mygtuką, naudojant nužudyti asmenį vienu kojos spyriu.

 

5. 5.
Sena: 

Šaudymas Crouchinant bus Draudžiamas, kadangi taisuteikia nerealistiška pranašumą prieš kitus žaidėjus.
Papildyta:  
Šaudymas Crouchinant bus Draudžiamas, kadangi tai suteikia nerealistiška pranašumą prieš kitus žaidėjus ir taip buginasi žaidėjo stovėjimas, ko pasėkoje labai maža tikimybė gauti žalą (damage).

 

9. 3.
Sena:

Žaidėjai kurie gauna crash (atsijungia) roleplay metu turi prisijungti atgal kaip įmanoma greičiau ir pranešti susijusiems asmenims, kad grįžote bei tęsti roleplay. Jei jūs negalite prisijungti dėl techninių kliūčių tai gali būti atleista, jei pateiksite įrodymų.
Papildyta:  
Žaidėjai kurie gauna crash (atsijungia) roleplay metu turi prisijungti atgal kaip įmanoma greičiau bei pranešti ECRP LT Discord serveryje #code-0 kanale, kad grįžtate tęsti roleplay scenarijų. Jei jūs negalite prisijungti per 15min dėl techninių kliūčių tai gali būti atleista, jei pateiksite įrodymų.
 

9. 4.
Sena:

Jei žaidėjas pabėga nuo užpuolikų/policininkų, jis privalo palaukti bent 15 min prieš atsijungdamas iš serverio. Žaidėjai ne turėtų kurti ar dalyvauti roleplay situacijose, jei neturi laiko jas pabaigti.
Pakeista:  
Jei žaidėjas pabėga nuo užpuolikų/policininkų, jis privalo palaukti bent 10 min prieš atsijungdamas iš serverio. Žaidėjai ne turėtų kurti ar dalyvauti roleplay situacijose, jei neturi laiko jas pabaigti.

 

9. 18.
Sena: 

Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). Išimtis taikoma PD, kadangi darbuotojų tiesioginės pareigos ginti/aukotis dėl Los Santos gerovės.
Papildyta: 
Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). Išimtis taikoma PD, kadangi darbuotojų tiesioginės pareigos ginti/aukotis dėl Los Santos gerovės. Tačiau LSPD po mirties grįžimas į buvusia IC situacija negalimas ir draudžiamas.

 

15. 15.
Sena: 

Asmenys pastebėti laboratorijos teritorijoje, gali būti apiplėšiami be įrodymų, jog asmuo užsiima nelegalia veikla crime. Tačiau galioja visos kitos taisyklės.
Papildyta: 
Asmenys pastebėti laboratorijos teritorijoje, gali būti apiplėšiami be įrodymų, jog asmuo užsiima nelegalia veikla crime. Tačiau galioja visos kitos taisyklės. Tačiau negalioja tokios taisyklės: rūbai inventoriuje, ar didele rizika mažas uždarbis. Laboratorija, tai tokia vieta kur važinėja tikrai ne civiliai paprasti ieškot laimės, o važiuoja ten tie asmenys kurie rizikuoja viskuom.

 • Like 4
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2022.09.15

 

Pridėtos naujos taisyklės:
9. 23.
Vending Machines (Pardavimo automatai) yra skirti tik daiktų pardavimui. Juose negalima saugoti ar laikyti daiktų savo reikmėms: ginklai, įrankiai ir pnš.


9. 24.
Susišaudymai, kai šaudosi dvi gaujos ir prisijungia trečia gauja ar daugiau (Third party), leidžiami tik už miesto ribų arba turf vietose.
 

9. 25.
Draudžiama pulti priešiškos frakcijos HQ.
Išimtis:
a) HQ pulti galima tik tada, kai tos gaujos nariai išnaudoja ir bėga slėptis po esamos situacijos ir pnš.
b) LSPD, jei šie turi pagrindą ten važiuoti dėl tam tikrų IC priežasčių, tokių kaip: asmenys pastebėti su nelegaliais ginklais, paieškomi asmenys, reidai ir pnš.


 

Panaikinta taisyklė:
17. 4.
Draudžiama LifeInvader naudotis nusikalstamiems tikslams, tai yra privačiose grupėse dalintis racijos dažniais, pardavinėti ginklus/narkotikus ir pnš.
 


Pakeista taisyklė: 
Sena: 
15. 9.
Apiplėšinėti žmonių be jokios rimtos roleplay priežasties nėra galima.Daryti apiplėšimus vidury miesto, dažnai lankomose vietose (degalinės, parduotuvės, kirpyklos) arba greitkeliuose nebus galima. Jei norėsite plėšti žaidėją, tai reikės daryti atokioje vietoje (kažkur už miesto, narkotikų laboratorijoje).


Nauja:
15.9. 

Asmenys iš priešingos grupuotės gali plėšti priešišką grupuotę tik ją pamačius, nesvarbu kurioje vietoje (draudžiamos vietos tik 8. Taisyklėje), tačiau turi būti praėjęs įvykis, dėl kurio šie gali būti apiplėšti (nesutarimai su priešiška gauja ir pnš.). Rūbai ar tr. priemonės ir jų spalvos nesuteikia priežasčių apiplėšti asmens, privaloma įsitikinti ar šis tikrai priklauso priešiškai grupuotei (asmuo turi būti atpažintas ir be kaukės, prieš tai pastebėtas veikiantis kartu su priešiška grupuote).
 

 • Like 4
 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2022.10.18

 

Pakeista taisyklė:


5. 4.
Sena:

Kiekvieno susišaudymo metu privaloma saugoti video įrašus 48h.


Nauja: 
Specialiai atrinktiems įtartiniems asmenims po vieno žodinio įspėjimo privaloma saugoti kiekvieno susišaudymo vaizdo įrašus ne mažiau kaip 48 valandas. Šis įspėjimas gali būti teikiamas Moderatoriaus ir aukščiau. Po atskiro pranešimo bei Administracijos leidimo - įspėjimas nebegalioja. Asmenys griežtai bus stebimi ir bet kada bus paprašoma pateikti norimus įrodymus iš 48 val. laikotarpio. (3 raštiški panel įspėjimai dėl POV neturėjimo = perma.)

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2022.11.14

 

Papildytos taisyklės:
9. 22.
Sena:

Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau. Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Banko plėšimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų.


Nauja: 

Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra      uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau. 

a)  Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Banko plėšimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų (minimali vienos gaujos įdedama suma 150 tūkstančių, vadinasi bendra užsakymo vertė turėtų siekti bent 300 tūkstančių);
b) Pavyzdžiai kada nėra bendros naudos: Siuntos periminėjimas iš kitos grupuotės, Važinėjimas per laboratorijas, Pasalų (ambush) darymas.

 

9. 10.
Sena:

Su automobiliu važiuoti į kalnus galima tik tada, kai automobilis yra tam tikros kategorijos, kuri yra realistiškai tam pritaikyta. Į šią kategoriją įeina SUV ir OFFROAD tipo automobiliai bei CROSS BIKES tipo motociklai. Ši taisyklė yra išimtis PD bei MD tarnybiniams automobiliams, nes darbuotojams yra svarbiau žmogaus gyvybė bei nusikaltimų užkardymas nei jų turtas.


Nauja: 

Su automobiliu važiuoti į kalnus galima tik tada, kai transporto priemonė pagal RAGEMP puslapį (https://wiki.rage.mp/index.php?title=Vehicles) priklauso šioms kategorijoms: SUV , OFFROAD automobiliai bei CROSS BIKES tipo motociklai. Ši taisyklė yra išimtis PD bei MD tarnybiniams automobiliams, nes darbuotojams yra svarbiau žmogaus gyvybė bei nusikaltimų užkardymas nei jų turtas.


Panaikintos taisyklės:
15. 7.
Žaidėjai gali dalyvauti TIK VIENĄ kartą per OOC savaitę bandyme kažką išlaisvinti iš kalėjimo.

15. 8.
Oficialios frakcijos gali mėginti DU KARTUS per OOC savaitę mėginti išlaisvinti narį, jei šis yra frakcijos LYDERIS.

15. 10. c)
Jei įkaitų situacijoje įsikiša policija, visi pagrobėjai negali grobti žmogaus 1 OOC savaitę.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2023.01.22

 

Pakeistos taisyklės:

Sena:
9.6.

Žaidėjai kurie ignoruoja tiesiogines roleplay komandas adresuotas būtent jiems pvz: /do yra laikomi pažeidę non-roleplay taisyklę.
Nauja:
9.6

Žaidėjai kurie ignoruoja tiesiogines roleplay komandas adresuotas būtent jiems pvz: /me yra laikomi pažeidę non-roleplay taisyklę.

 

Sena:
3.3.

Žadėjai gali turėti tik vieną tos pačios kategorijos verslą ant vieno savo veikėjo (vieną parduotuvę, vieną degalinę, vieną autosaloną ir kt.).
Nauja:
3.3.

Žadėjai gali turėti tik vieną tos pačios kategorijos verslą ant vieno savo veikėjo (vieną parduotuvę, vieną degalinę, vieną autosaloną ir kt.). Taip pat žaidėjas gali turėti tik 2 verslus ant savo veikėjo, kitų verslų akcijos ar perdavimas kitam žaidėjui jog šis palaikytu nes scriptas neleidžia turėti 3 verslų ir daugiau, traktuojamas kaip Serverio Scripto apėjimas.

 

Sena:
9.16.

Savo draugų paėmimas už įkaitą bus traktuojamas kaip NonRP.
Nauja:
9.15.

Savo draugų paėmimas už įkaitą galimas 1 kartą per 7 dienas. Įkaita galima imti norit išsisukti/ pabėgti iš tam tikros susiklosčiusios roleplay situacijos.

 

Sena:
12.4.

Visi susiję žaidėjai turi vengti bendrauti vienas su kitu 30 min. Žaidėjas negali grįžti į tą pačią vietą minėtu laiko tarpu ar bandyti atgauti prarastus daiktus iš dalyvavusių žaidėjų. Išimtys taikomos valstybinių įstaigų personalui, kuris turi grįžti, kad toliau dirbtų, bet jie neprisimena įvykio ir negali atgauti prarastų daiktų.
Nauja:
12.4.

Visi susiję žaidėjai turi vengti bendrauti vienas su kitu 30 min. Žaidėjas negali grįžti į tą pačią vietą minėtu laiko tarpu ar bandyti atgauti prarastus daiktus iš dalyvavusių žaidėjų.

 

Sena:
9.22.

Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau.
a) Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Banko plėšimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų (minimali vienos gaujos įdedama suma yra 150 tūkstančių, vadinasi bendra užsakymo vertė turėtų siekti bent 300 tūkstančių);
b) Pavyzdžiai kada nėra bendros naudos: Siuntos periminėjimas iš kitos grupuotės, Važinėjimas per laboratorijas, Pasalų (ambush) darymas.

Nauja:
9.21.

Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau.
a) Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Banko plėšimas, priešiškos grupuotės Chop shop nukelimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų (minimali vienos gaujos įdedama suma yra 150 tūkstančių, vadinasi bendra užsakymo vertė turėtų siekti bent 300 tūkstančių);
b) Pavyzdžiai kada nėra bendros naudos: Siuntos periminėjimas iš kitos grupuotės, Važinėjimas per laboratorijas, Pasalų (ambush) darymas.


Sena:
12.2.

Žaidėjai praranda atmintį apie savo mirtį, kas ją sukėlė bei visą informaciją, susijusią su tuo laikotarpiu.
Nauja:
12.2.

Žaidėjai praranda atmintį apie savo mirtį, kas ją sukėlė bei visą informaciją, susijusią su tuo laikotarpiu. Draudžiama po mirties kalbėti, jog buvote: masaže, pas Zita, atsikėliau ligoninėje, po operacijos ir pnš. su kitais serverio žaidėjais. Po mirties privaloma tęsti RP, jog praradote atminti apie įvykusia situacija ir nieko negalite prisiminti.

 

Sena:
13.2.

Pavyzdžiai (Ši taisyklė neapsiriboja tik šiais minimais atvejais) kai laikoma, kad jūsų gyvybei gresia tiesioginis pavojus:
a)Kai esate pėsčias arba ant dviračio ar motociklo ir į jus yra nusitaikyta su ginklu iš arti.
b) Kai esate automobilyje, kurio variklis nesikuria(stalled) arba yra išjungtas ir į jus yra nutaikytas ginklas.
c) Kai užpuolikas nuleidžia ginklą, tam kad kažką parašytų ar suroleplayintų, vis tiek laikoma, kad jums gresia tiesioginis pavojus.

Nauja:
13.2.

Pavyzdžiai (Ši taisyklė neapsiriboja tik šiais minimais atvejais) kai laikoma, kad jūsų gyvybei gresia tiesioginis pavojus:
a) Kai esate pėsčias arba ant dviračio ar motociklo ir į jus yra nusitaikyta su ginklu iš arti.
b) Kai esate automobilyje, kurio variklis nesikuria(stalled) arba yra išjungtas ir į jus yra nutaikytas ginklas.
c) Kai užpuolikas nuleidžia ginklą, tam kad kažką parašytų ar suroleplayintų, vis tiek laikoma, kad jums gresia tiesioginis pavojus.
IŠIMTIS: Užpuolikas nuleidžia ginklą ir pasišalino, pasitraukė didesniu atstumų nuo jūsų (tokiu atstumu, kuris butu logiškas, jog galėtumėte pabėgti) ar šneka nusisukęs nuo jūsų su kitais asmenimis ir nekreipia dėmesio jog jūs esate situacijoje.

 

Sena:
14.5.

Naudoti transporto priemonių, kaip ginklų negalima active shootout'e!Tai reiškia, jog pėsčiųjų patrenkimas yra uždraustas.Automobilius galima naudoti active shootout'e tik kaip priedangą, arba mėginant padėti draugui pasprukti iš esamos situacijos.Jei jau atsidūrėte tokioje situacijoje, kai nebėra kitos išeities, tada, niekas nesupyks, kad partrenkėte pasimaišiusį asmenį, jums bandant pasprukti iš esamos lokacijos.
Nauja:
14.5.

Naudoti transporto priemonių, kaip ginklų negalima active shootout'e!
Tai reiškia, jog pėsčiųjų patrenkimas yra uždraustas.
Automobilius galima naudoti active shootout'e tik kaip priedangą, arba mėginant padėti draugui pasprukti iš esamos situacijos.
Jei jau atsidūrėte tokioje situacijoje, kai nebėra kitos išeities esate užspaustas tr. priemonėmis (užboxintas), galima pervažiuoti vieną kartą asmenis, jums bandant pasprukti iš esamos situacijos.

 

Senos:
14.6.

Nužudyti žaidėją, kuris nuosekliai vykdė visus jūsų reikalavimus yra leidžiama, kai jis dalyvavo roleplay situacijose, kurios vyko neilgiau nei prieš 3 valandas:Jis ėmėsi rimtų priešiškų veiksmų prieš jus, pvz.Jis jus apiplėšinėjo nutaikęs ginklą. (Negalioja kai policija yra nutaikius į jus ginklą ir sakė savo reikalavimus)Jis kėsinosi į jūsų gyvybę.Jis kėsinosi į jūsų draugų ar sąjungininkų gyvybę, kai jūs tai matėte.
14.7.
Jūs turite paaiškinti žaidėjui IC kodėl jūs jį nužudysite ir turėti tam OOC įrodymų, patvirtinančių jūsų priežastį.
Sujungta:
14.6.

Nužudyti žaidėją galima per 3 valandas, be įspėjimo tik tuomet, kai dalyvavote abu roleplay situacijose, kurioje išgyvenote abu ir esate pilnai įsitikinęs jog ten yra tas pats asmuo (privaloma pilnai įsitikinti be kaukės). Priežastys:
a. Jis ėmėsi rimtų priešiškų veiksmų prieš jus, pvz.: Jis jus apiplėšinėjo nutaikęs ginklą. (Negalioja kai policija yra nutaikius į jus ginklą ir sakė savo reikalavimus)
b. Jis kėsinosi į jūsų gyvybę.
c. Jis kėsinosi į jūsų draugų ar sąjungininkų gyvybę, kai jūs tai matėte.
Privaloma žaidėjui paaiškinti IC kodėl jūs jį nužudysite ir turėti tam OOC įrodymų, patvirtinančių jūsų priežastį.


Sena:
14.10.

Bobbypininimas (bandymas atrakinti transporto priemonę naudojant plaukų segtuką) nesuteikia DM teisių, kad galėtumėte be demandų tiesiogiai šaudyti, demandai privalo būti duoti, turi būti aiškūs, gerai girdimi bei matomi.
Nauja:
14.8.

Bobbypininimas (bandymas atrakinti transporto priemonę naudojant plaukų segtuką) suteikia DM teisę, kad galėtumėte be nurodymų (demandų) tiesiogiai galima nužudyti asmenį.

 

Sena:
15.2.

Žaidėjai negali prašyti daiktų iš kitų žaidėjų, kurių jie neturi su savimi.
Nauja:
15.2.

Žaidėjai negali prašyti daiktų iš kitų žaidėjų, kurių jie neturi su savimi. Išimtis, jei yra susiklosčiusi roleplay situacija galima prašyti išpirkos.


Sena:
15.7.

Asmenys iš priešingos grupuotės gali plėšti priešišką grupuotę tik ją pamačius, nesvarbu kurioje vietoje (draudžiamos vietos tik 8. Taisyklėje), tačiau turi būti praėjęs įvykis, dėl kurio šie gali būti apiplėšti (nesutarimai su priešiška gauja ir pnš.). Rūbai ar tr. priemonės ir jų spalvos nesuteikia priežasčių apiplėšti asmens, privaloma įsitikinti ar šis tikrai priklauso priešiškai grupuotei (asmuo turi būti atpažintas ir be kaukės, prieš tai pastebėtas veikiantis kartu su priešiška grupuote).
Nauja:
15.2.

Asmenys iš priešingos grupuotės gali plėšti priešišką grupuotę (atimti visą inventorių, įskaitant ir rūbus dėvinčius) tik ją pamačius, nesvarbu kurioje vietoje (draudžiamos vietos tik 8. NCZ taisyklėse ir viešose vietose), tačiau turi būti praėjęs įvykis, dėl kurio šie gali būti apiplėšti (nesutarimai su priešiška gauja ir pnš.). Rūbai ar tr. priemonės ir jų spalvos nesuteikia priežasčių apiplėšti asmens, privaloma įsitikinti ar šis tikrai priklauso priešiškai grupuotei (asmuo turi būti atpažintas ir be kaukės, prieš tai pastebėtas veikiantis kartu su priešiška grupuote).


Panaikintos taisyklės:


9.8 (PASIKARTOJANTI taisyklė 15.8)
Apiplėšinėjant asmenį pavogti drabužius be roleplay priežasties yra draudžiama ir traktuojama kaip taisyklių pažeidimas.Kaip ir būtų logiška, kad jūs neturėtumėte kiekvieną kartą juos apiplėšinėdami pavogti ir jų rūbus kai neturite tam jokios priežasties. Norint pavogti kito žaidėjo rūbus reikia turėti aiškią priežastį kodėl taip darote, kuri būtų logiška ir grįsta RP. Visada stenkitės, kad jūsų RP būtų kuo geresnės kokybės, nes ką duodate, tas grįš su kaupu.

14.9
Asmeninių gyvūnų užpuolimas be jokios RP priežasties bus taip pat traktuojamas kaip deathmatch.


 

 • Like 2
 • Upvote 1
 • Haha 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas 2023.03.15

 

Panaikintas taisyklės punktas:
9.3. 
Pavyzdžiai veiksmų, kurie laikomi non-roleplay:

a) Cop Baitinimas (Pareigūnų provokavimas) - Skubios pagalbos tarnybų darbuotojų provokavimas tam neturint svarbių IC priežasčių.  Asmenys bus baudžiami IC bausmėmis

b) Prašymas būti nužudytam (Mercy killing) - Prašymas būti nužudytam yra neleistinas. (Žmogaus, netgi prašančio nužudymas yra laikomas DM - deathmatching)
c) Nerealistiškas šokinėjimas per rampas, kalnus su autotransporto priemone ar kito automobilio taranavimas naudojant brangų automobilį.
d) Naudoti motociklą, kad nutrenkti žmogų ([V]DM)
e) Darbinės mašinos naudojimas kriminaliniais tikslais ar mašinų skandinimas.
f) Plaukimas nerealistiškais atstumais ar išvis be galutinio tikslo, kai esate persekiojamas.
g) Revenge Killing - Veikėjas, kuris atsirado ligoninėje, praranda atmintį apie prie jo mirties privedusius įvykius bei žudiko tapatybę. Todėl siekti keršto kaip kad pavyzdžiui nusipirkus ginklą važiuoti ir nušauti žudiką būtų pažeidžiamos net dvi taisyklės - DM ir NLR, jas susumuoja Revenge Killing savoka.

 

 

Pridėtas taisyklės punktas:
9. 3. 
Pavyzdžiai veiksmų, kurie laikomi non-roleplay:

a) Prašymas būti nužudytam (Mercy killing) - Prašymas būti nužudytam yra neleistinas. (Žmogaus, netgi prašančio nužudymas yra laikomas DM - deathmatching)
b) Nerealistiškas šokinėjimas per rampas, kalnus su autotransporto priemone ar kito automobilio taranavimas naudojant brangų automobilį.
c) Naudoti motociklą, kad nutrenkti žmogų ([V]DM)
d) Darbinės mašinos naudojimas kriminaliniais tikslais ar mašinų skandinimas.
e) Plaukimas nerealistiškais atstumais ar išvis be galutinio tikslo, kai esate persekiojamas.
f) Revenge Killing - Veikėjas, kuris atsirado ligoninėje, praranda atmintį apie prie jo mirties privedusius įvykius bei žudiko tapatybę. Todėl siekti keršto kaip kad pavyzdžiui nusipirkus ginklą važiuoti ir nušauti žudiką būtų pažeidžiamos net dvi taisyklės - DM ir NLR, jas susumuoja Revenge Killing savoka.
g) Bėgiojimas ar kitoks veiksmas panaudojus tazerį į asmenį daugiau nei 5 kartus bus laikomas, kaip nerealistiškas veiksmas.  (Asmenys naudojantys tazerius po kiekvieno šūvio privalės atlikti RP jog pasikeičia tazeryje esama "kapsulę"!)


 

Pakeista taisyklė:
Sena:
11. 8. 

Norint daryti veikėjo CK, bet pasilikti sukauptą turtą ir jį perkelti į kitą veikėją visų pirma reikia pildyti perkėlimo užklausa su priežastimi,nurodant,kad veikėjas bus CKed, bei nurodant priežastį kodėl jam tai nutiks. Gavus patvirtinimą perkėlimo užklausai, veikėjas, kuris CKed yra užrakinamas administracijos, turtą perkėlus į naują veikėją. Norint išvengti laukimo ir užklausų pildymo, galima veikėjui daryti CK be perkėlimo užklausos, bet tai reikš, kad visas turtas lieka CKed veikėjui ir jokie turto perkėlimai yra negalimi, bei už neleistinus perkėlimus taisyklėse yra numatyta atsakomybė. Tokiu atveju, kai veikėjas nori būti CKed ir nereikia turto perkėlimo, žaidėjai turi parašyti /report in game prieš atliekant roleplay. Pastarajam pasibaigus administracija užrakina veikėją ir šis laikomas CKed. Žaidėjai yra patys atsakingi už galimų veikėjų sukūrimo kiekį, veikėjai nėra trinami. Standartinis kiekis yra max 6 veikėjai per paskyrą, kurį galima praplėsti F6 meniu pagalba.

Nauja:
11. 8. 

 Nelegalios frakcijos įkūrėjas arba aukštas pareigas užimantys asmenys (High Rank) gali reikalauti asmenų, kurie ateina naujai į grupuotę "pasirašyti-pasižymėti", jog šie sutinka su CK taisykle: asmenys savavališkai išėjo iš grupuotės ir jai kenkiantys pasirašo, jog šie sutinka su Gross Roleplay, Kankinimo Roleplay (Torture RP), ko pabaigoje bus padarytas žaidėjo veikėjo nužudymas (CK).  Gaujos High Rank'ai privalo būti įsitikinę jos asmuo kenkė frakcijai ar jos narams bei turėti OOC įrodymų! CK bus daromas tik su ADMINISTRACIJOS LEIDIMU.


 

Pridėta taisyklė punktas:
15. 4. 
Kitų asmenų tr. priemonės uždarymas bei daužymas iki 0 žalos, tam tikruose vietose, kaip nuosavuose garažuose ir pnš. yra griežtai DRAUDŽIAMAS.Išimtis: Karo statuso atveju.


 

 • Like 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Taisyklių atnaujinimas  2023-08-22
 

5. 4.

Sena:

Specialiai atrinktiems įtartiniems asmenims po vieno žodinio įspėjimo privaloma saugoti kiekvieno susišaudymo vaizdo įrašus ne mažiau kaip 48 valandas. Šis įspėjimas gali būti teikiamas Moderatoriaus ir aukščiau. Po atskiro pranešimo bei Administracijos leidimo - įspėjimas nebegalioja. Asmenys griežtai bus stebimi ir bet kada bus paprašoma pateikti norimus įrodymus iš 48 val. laikotarpio. 

 

 

Nauja:

Vaizdo įrašo medžiagą privalo turėti 48h,  kiekvienas dalyvaudamas susišaudyme. (3 raštiški panel įspėjimai dėl POV neturėjimo = perma.)

 

9. 3.

SENAS

Pavyzdžiai veiksmų, kurie laikomi non-roleplay:

 

a) Prašymas būti nužudytam (Mercy killing) - Prašymas būti nužudytam yra neleistinas. (Žmogaus, netgi prašančio nužudymas yra laikomas DM - deathmatching)

b) Nerealistiškas šokinėjimas per rampas, kalnus su autotransporto priemone ar kito automobilio taranavimas naudojant brangų automobilį.

c) Naudoti motociklą, kad nutrenkti žmogų ([V]DM)

d) Darbinės mašinos naudojimas kriminaliniais tikslais ar mašinų skandinimas.

e) Plaukimas nerealistiškais atstumais ar išvis be galutinio tikslo, kai esate persekiojamas.

f) Revenge Killing - Veikėjas, kuris atsirado ligoninėje, praranda atmintį apie prie jo mirties privedusius įvykius bei žudiko tapatybę. Todėl siekti keršto kaip kad pavyzdžiui nusipirkus ginklą važiuoti ir nušauti žudiką būtų pažeidžiamos net dvi taisyklės - DM ir NLR, jas susumuoja Revenge Killing savoka.

g) Bėgiojimas ar kitoks veiksmas panaudojus tazerį į asmenį daugiau nei 5 kartus bus laikomas, kaip nerealistiškas veiksmas.  (Asmenys naudojantys tazerius po kiekvieno šūvio privalės atlikti RP jog pasikeičia tazeryje esama "kapsulę"!)

 

9. 3.

Pridėtas taisyklės punktas:

Pavyzdžiai veiksmų, kurie laikomi non-roleplay:

a) Cop Baitinimas (Pareigūnų provokavimas) - Skubios pagalbos tarnybų darbuotojų provokavimas tam neturint svarbių IC priežasčių.

b) Prašymas būti nužudytam (Mercy killing) - Prašymas būti nužudytam yra neleistinas. (Žmogaus, netgi prašančio nužudymas yra laikomas DM - deathmatching)

c) Nerealistiškas šokinėjimas per rampas, kalnus su autotransporto priemone ar kito automobilio taranavimas naudojant brangų automobilį.

d) Naudoti motociklą, kad nutrenkti žmogų ([V]DM)

e) Darbinės mašinos naudojimas kriminaliniais tikslais ar mašinų skandinimas.

f) Plaukimas nerealistiškais atstumais ar išvis be galutinio tikslo, kai esate persekiojamas.

g) Revenge Killing - Veikėjas, kuris atsirado ligoninėje, praranda atmintį apie prie jo mirties privedusius įvykius bei žudiko tapatybę. Todėl siekti keršto kaip kad pavyzdžiui nusipirkus ginklą važiuoti ir nušauti žudiką būtų pažeidžiamos net dvi taisyklės - DM ir NLR, jas susumuoja Revenge Killing savoka.

h) Bėgiojimas ar kitoks veiksmas panaudojus tazerį į asmenį daugiau nei 2 kartus bus laikomas, kaip nerealistiškas veiksmas.  

 

Sena:

14.8. 

Bobbypininimas (bandymas atrakinti transporto priemonę naudojant plaukų segtuką) suteikia DM teisę, kad galėtumėte be nurodymų (demandų) tiesiogiai galima nužudyti asmenį.

 

Nauja:

14.10.

Bobbypininimas (bandymas atrakinti transporto priemonę naudojant plaukų segtuką) nesuteikia DM teisių, kad galėtumėte be demandų tiesiogiai šaudyti, demandai privalo būti duoti, turi būti aiškūs, gerai girdimi bei matomi.

 • Like 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

SENA
5.5 Šaudymas Crouchinant bus Draudžiamas, kadangi tai suteikia nerealistišką pranašumą prieš kitus žaidėjus ir taip buginasi žaidėjo stovėjimas, ko pasekoj labai maža tikimybė gauti žalą (damage).

 

PERKELTA

9.25 Šaudymas Crouchinant bus Draudžiamas, kadangi tai suteikia nerealistišką pranašumą prieš kitus žaidėjus ir taip buginasi žaidėjo stovėjimas, ko pasekoj labai maža tikimybė gauti žalą (damage).

 

NAIKINAMA 6.4 Galima keiktis IC, bet ne per daug.

 

NAIKINAMA 6.8 Globalūs pranešimai parašyti žaidėjų turi būti realistiški ir yra laikomi reklama. 

 

SENA

7.9 Tik administratoriai gali priverstinai stabdyti roleplay, kad išsiaiškintų situaciją ar taisyklių pažeidimus.

 

NAUJA

7.9 Tik nešališki administratoriai gali priverstinai sustabdyti roleplay, kad išsiaiškintų situaciją ar taisyklių pažeidimus. 

 

NAIKINAMA 8.6 Jokių Nusikaltimų Zonos (NCZ):

"Tequi-la-la" klubas, "Yellow Jack Inn" baras bei teritorija aplink juos.

Visų valstybinių įstaigų ofisai, teisėsaugos ofisai, ligoninės, bankai bei teritorija aplink juos.

Los Santos oro uostas, autobusų bazė, Regitra (DMV) bei teritorija aplink juos.

 

SENA

9.9 Su automobiliu važiuoti į kalnus galima tik tada, kai transporto priemonė pagal RAGEMP puslapį (https://wiki.rage.mp/index.php?title=Vehicles) priklauso šioms kategorijoms: SUV , OFFROAD automobiliai bei CROSS BIKES tipo motociklai. Ši taisyklė yra išimtis PD bei MD tarnybiniams automobiliams, nes darbuotojams yra svarbiau žmogaus gyvybė bei nusikaltimų užkardymas nei jų turtas.

 

NAUJA

9.9 Su automobiliu važiuoti į kalnus galima tik tada, kai transporto priemonė pagal RAGEMP puslapį (https://wiki.rage.mp/index.php?title=Vehicles) priklauso šioms kategorijoms: SUV , OFFROAD automobiliai bei CROSS BIKES tipo motociklai. 

 

SENA

9.18 Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). Išimtis taikoma PD, kadangi darbuotojų tiesioginės pareigos ginti/aukotis dėl Los Santos gerovės. Tačiau LSPD po mirties grįžimas į buvusia IC situacija negalimas ir draudžiamas.

 

NAUJA

Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). 

 

NAIKINAMA 9.19 Sekimas konvojumi vieno ar kelių asmenų turint didelį pranašumą tam kad gauti priežastį imtis agresyvių veiksmų bus laikomas NONRP. (2+ sekančios transporto priemonės jau pažeidžia šią taisyklę).

 

NAIKINAMA 9.23 Susišaudymai, kai šaudosi dvi gaujos ir prisijungia trečia gauja ar daugiau (Third party), leidžiami tik už miesto ribų arba turf vietose

 

SENA

9.24 Draudžiama pulti priešiškos frakcijos HQ.Išimtis:

 HQ pulti galima tik tada, kai tos gaujos nariai išnaudoja ir bėga slėptis po esamos situacijos ir pnš.

 LSPD, jei šie turi pagrindą ten važiuoti dėl tam tikrų IC priežasčių, tokių kaip: asmenys pastebėti su nelegaliais ginklais, paieškomi asmenys, reidai ir pnš.

 

NAUJA

Draudžiama pulti priešiškos frakcijos HQ.Išimtis:

 HQ pulti galima tik tada, kai tos gaujos nariai išnaudoja ir bėga slėptis po esamos situacijos ir pnš.

LSPD, jei šie turi pagrindą ten važiuoti dėl tam tikrų IC priežasčių, tokių kaip: paieškomi asmenys, reidai ir pnš.

 

PRIDEDAMA PRIE NRP 9.24 Automobilių ardymo techniką (chop), narkotikų stalus yra DRAUDŽIAMA statyti gaujos HQ ribose bei tai yra laikoma kaip NRP

 

PRIDEDAMA PRIE NRP 9.25 Tazerio panaudojimas i transporto priemonę (padangas) su tikslu peršauti padangą traktuojamas kaip NRP.

 

SENA

9.21 Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau.
a) Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Banko plėšimas, priešiškos grupuotės Chop shop nukelimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų (minimali vienos gaujos įdedama suma yra 150 tūkstančių, vadinasi bendra užsakymo vertė turėtų siekti bent 300 tūkstančių);
b) Pavyzdžiai kada nėra bendros naudos: Siuntos periminėjimas iš kitos grupuotės, Važinėjimas per laboratorijas, Pasalų (ambush) darymas.

 

NAUJA

Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau. a) Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Siuntos periminėjimas iš kitos grupuotės, Banko plėšimas, priešiškos grupuotės Chop shop nukelimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų; b) Pavyzdžiai kada nėra bendros naudos: Važinėjimas per laboratorijas, Pasalų (ambush) darymas. 

 

PRIDEDAMA 9.26 Asmenys užsiimantys nelegalia veikla nesantys nelegalioje frakcijoje ( transporto priemonių schopinimas, narkotikų gamyba, buvimas kartu siekiant pasipelnyti naudos iš kitų žaidėjų juos apvagiant arba nušaunant ) kurių skaičius viršija 4 žmones yra skaitoma kaip NRP

 

SENA

14.2 Pavyzdžiai, kai galima pulti kitą žaidėją:

a) Jei žaidėjas-ai mėgina sulaikyti ar sužeisti jus ar jūsų draugus bei jūsų nuosavybę (turtą).

b) Jei žaidėjas jus iš skundžia policijai dėl rimto nusikaltimo.

c) Jei jis-ie neklauso jūsų reikalavimų, bando pabėgti ar skambinti draugams/policijai.

 

NAUJA

14.2 Pavyzdžiai, kai galima pulti kitą žaidėją:

a) Jei žaidėjas-ai mėgina sulaikyti ar sužeisti jus ar jūsų draugus bei jūsų nuosavybę (turtą).

b) Jei žaidėjas jus iš skundžia policijai dėl rimto nusikaltimo.

c) Jei jis-ie neklauso jūsų reikalavimų, bando pabėgti ar skambinti draugams/policijai.

d) Žaidėjai kurie pasišalino iš aktyvios situacijos pastebėti 10 min intervale atpažinti pagal tr. priemonės numerius, aprangą ar išskirtinius bruožus gali būti užpulti be papildomų nurodymų.

 

SENA

14.7 Duoti nurodymus (demand’us) būnant transporto priemonėje yra draudžiama. Asmuo gavęs demand’us iš asmens kuris yra transporto priemonėje gali pastariesiems nepaklusti. Asmuo DUODAMAS DEMANDUS privalo išlipti iš transporto priemonės ir tik tada juos duoti.

Išimtys:

1. Žmogus gali pats sutikti sureaguoti į demandus, tam kad būtų roleplay ;

2. Policijos megafonas yra spec. priemonė skirta duoti demandams girdima labai dideliu atstumu.;

 

NAUJA

14.7 Duoti nurodymus (demand’us) būnant transporto priemonėje yra draudžiama. Asmuo gavęs nurodymus iš asmens kuris yra transporto priemonėje gali pastariesiems nepaklusti. Asmuo DUODAMAS NURODYMUS privalo išlipti iš transporto priemonės, rankose turėti ginklą būti aiškiai matomu ir girdimu. Nurodymus DRAUDŽIAMA duoti nuo pastatų stogų, kalnų ( kitaip tariant pasislėpus). Į duotus nurodymus asmuo PRIVALO suteikti 10 sekundžių intervalą sureaguoti į tai. Nurodymai duodami važiuojančiam transportui NEGALIOJA

Išimtys:

1. Žmogus gali pats sutikti sureaguoti į nurodymus, tam kad būtų roleplay ;

2. Policijos megafonas yra spec. priemonė skirta duoti nurodymams girdima labai dideliu atstumu.

3. Asmuo aiškiai pradeda vengti bei bėgti nuo jūsų po pateiktų nurodymų.

 

PRIDEDAMA 14.9 LSPD atvykę į aktyvų susišaudymą privalo pranešti garsinėmis sirenomis bei per megafoną ar /s, kad šie aktyvo į situaciją bei asmenys kurie yra priešiškai nusiteikę pasiduotų ir mestų ginklus tačiau neprivalo duodi nurodymus kiekvienam asmeniui atskirai (kadangi tai jau yra aktyvi situacija).

 

SENA

15.4 Žaidėjai su "NAUJOKAS(NEW PLAYER)" virš galvos, kurie patys daro nusikaltimus praranda naujoko apsaugą tose situacijose.

 

NAUJA

Žaidėjai su "NAUJOKAS(NEW PLAYER)" virš galvos, kurie patys daro nusikaltimus praranda naujoko apsaugą tose situacijose. Bei asmenys gali iš jų atimti tik nelegalius daiktus kuriuos jie turi situacijos metu. ( narkotinės medžiagos, šautuvai, žymėti pinigai ).

 

SENA

15.10 Žaidėjams leidžiama pagrobti ar paimti įkaitu kitą žaidėją kai:

Žaidėjas turi roleplay priežastį nužudyti žaidėją pagal Deathmatching taisyklių antro punkto 1,2,3 papunkčius.

Kai plėšiate nuosavybę priklausančią žaidėjui ir viduje yra žmonių, jūs galite laikyti juos įkaitais, kol baigsite savo darbą. NPC negali būti įkaitais.

 

NAUJA

15.10 Žaidėjams leidžiama pagrobti ar paimti įkaitu kitą žaidėją kai:

Žaidėjas turi roleplay priežastį nužudyti žaidėją pagal Deathmatching taisyklių antro punkto 1,2,3,4 papunkčius.

Kai plėšiate nuosavybę priklausančią žaidėjui ir viduje yra žmonių, jūs galite laikyti juos įkaitais, kol baigsite savo darbą. NPC negali būti įkaitais.

 • Upvote 4
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

NAUJA

9.22 LSPD frakcijos darbuotojams draudžiama keisti šarvines liemenes (armorus), kai jiems kyla tiesioginis pavojus, arba asmenys neatlieka atitinkamo detalaus roleplay.

Armorus galite keisti tik tokiais atvejais kuomet:

a. Esate saugus ir į jus nėra šaudoma.

b. Atliekate atitinkamą roleplay (jog nuimate liemenę, ją įsidedate atgal į bagažine ir t.t).

Link to comment
Share on other sites

Taisyklių pakeitimai 

9.10 

SENA

Jūs negalite tiesiog pribėgti degalinėje prie automobilio kuriam yra pilamas kuras ir tiesiog įsėdę į ją nuvažiuoti 
 

PANAIKINTA
 

9.10 

SENA

Dirbdami oficialioje legalioje frakcijoje negalite užsiimti nelegalia veikla, t.y. patys plėšti, pulti, smurtauti, gaminti narkotikus ar užsiimti bet kokia kita veikla apart darbo pvz.: namų paieška, automobilių pirkimas ar pardavimas t.t. (Kitos veiklos ir taip skaitomos NRP ir laikomos chekiu ferminimu, jei dirbate, tai dirbkite darbą, jei norite užsiimti kita veikla, prašome eiti OFF DUTY.). 
 

PAKEISTA

Dirbdami oficialioje legalioje frakcijoje galite užsiimti nelegalia veikla ar užsiimti bet kokia kita veikla (Išskyrus PD, GOV, SD, PN frakcijoms kurių nariai privalo gauti raštišką OOC sutikimą). 

 

9.19 

SENA

Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau. a) Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Siuntos periminėjimas iš kitos grupuotės, Banko plėšimas, priešiškos grupuotės Chop shop nukelimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų; b) Pavyzdžiai kada nėra bendros naudos: Važinėjimas per laboratorijas, Pasalų (ambush) darymas. 

 

PAKEISTA

Naudoti bendrus radio dažnius su kita nelegalia frakcija galima, kai tarpusavyje yra sudarę aljansą. 

 

9.23 

SENA

Automobilių ardymo techniką (chop), narkotikų stalus yra DRAUDŽIAMA statyti gaujos HQ ribose bei tai yra laikoma kaip NRP 
 

PAKEISTA

Automobilių ardymo techniką (chop), narkotikų stalus galima statyti gaujos HQ ribose bet privalo atitikti 9.17 taisyklę. 

 

9.26 

SENA

Asmenys užsiimantys nelegalia veikla nesantys nelegalioje frakcijoje ( transporto priemonių schopinimas, narkotikų gamyba, buvimas kartu siekiant pasipelnyti naudos iš kitų žaidėjų juos apvagiant arba nušaunant ) kurių skaičius viršija 4 žmones yra skaitoma kaip NRP 

PANAIKINTA

15.9 

SENA

Žaidėjams leidžiama plėšti (Reidinti) kito asmens nuosavybę kai yra solidus pagrindas, bei turimi pagrindo įrodymai(vaizdinė medžiaga, nuotraukos ar kt.) kurie yra PRIVALOMI. Jei asmuo, kuriam priklauso namas yra laikomas įkaitu PRIVALOTE turėti ant jo DM teises. Visas Reidas turi būti paremtas gerais pagrindais kodėl jis/ji yra reidinimas. Keli pavyzdžiai kurie nėra tinkami, kad vyktų reidas: 
,,Važiavau pro šalį ir pamačiau kitos spalvos apsirengusi, bei kita kauke dėvinti asmenį ir aš maniau, kad jie cookina” 
,,Mačiau kaip įėjo/išėjo su .50 pistotelu”. 

 

PAKEISTA

Žaidėjams leiždiama plėšti (reidinti) kito asmens nuosavybę kai jis užsiima nelegalia veikla (viskas privalo būti žinoma IC (kur randasi nuosavybę, kam priklauso, ar tikrai atlieka nelegalią veiklą)).  

 

15.10 

SENA

Žaidėjams leidžiama pagrobti ar paimti įkaitu kitą žaidėją kai: 

Žaidėjas turi roleplay priežastį nužudyti žaidėją pagal Deathmatching taisyklių antro punkto 1,2,3,4 papunkčius. 

Kai plėšiate nuosavybę priklausančią žaidėjui ir viduje yra žmonių, jūs galite laikyti juos įkaitais, kol baigsite savo darbą. NPC negali būti įkaitais. 
 

PRIDĖTA

Žaidėjams leidžiama pagrobti ar paimti įkaitu kitą žaidėją kai: 

Žaidėjas turi roleplay priežastį nužudyti žaidėją pagal Deathmatching taisyklių antro punkto 1,2,3,4 papunkčius. 

Kai plėšiate nuosavybę priklausančią žaidėjui ir viduje yra žmonių, jūs galite laikyti juos įkaitais, kol baigsite savo darbą. NPC negali būti įkaitais. 

Turint rimtą pagrindą (prieš tai buvote to asmens apiplėštas, prieš tai jis buvo apiplėšęs jūsų nuosavybę, kesinosi į jūsų grupuotės narių gyvybes) galima grobti priešiškos grupuotės narį be jokių papildomų Kidnap sutikimų.  

 

3.6 

PRIDĖTA

Veikėjo nužudymas arba Char Kill (toliau CK) - CK gali būti atliekamas dėl tam tikrų atliktų IC veiksmų:  

savo gaujos išdavimas kitai gaujai ar policijai ir būnant pagautam tai darant - gaujos nariai gali nužudyti išdaviką; 

dažnai būnant pagautam policijos atliekant stambaus masto nusikaltimus - pasodinamas iki gyvos galvos; 

dažno ir stipraus žeminimo/negatyvo/iššaukiančių veiksmų, kurie kitą asmenį verstų imtis neadekvačių veiksmų - galima asmenį nužudyti (gaujos narys, civilis/darbuotojas). 

dėl turimos labai svarbios informacijos apie asmenį kuri tiesiogiai galėtų šiam pakenkti (pvz: PD turi didelę bylą apie kitą asmenį) - darbuotoją galima nužudyti (privaloma šią informaciją žinoti prieš imantis veiksmų) 

Visiems šiems punktams privalomi įrodymai, be įrodymų CK patvirtintas nebus. Veikėjo nužudymas (CK) - atliktų RP veiksmų seka kuri nulemia personažo pabaigą. Norint veikėjui daryti CK privaloma turėti surinktus IC įrodymus, įrodymus pateikus Administracijai yra sprendžiama CK būtinybė. Gavus leidimą iš Administracijos privalomas ilgas ir išsamus RP norint žudyti/pasodinti personažą. Jeigu viskas yra atliekama tinkamai asmens personažas yra patalpinamas į AdminJail neterminuotam laikotarpiui ir paskelbiamas CK. Negavus patvirtinimo iš Administracijos bus nurodoma priežastis dėl ko (nepakanka įrodymų, nėra svarių argumentų ir t.t.), todėl atsižvelgus į Administracijos draudimo priežastis galėsite toliau rinkti reikiama informaciją, kol pasieksite tikslą. 

 

 

 

 • Like 1
 • Upvote 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and our Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.