Jump to content
TautViz

Los Santos Policijos Departamento Korupcijos Nuostatai

Recommended Posts

image.png.93226dbef9a7ea24aab9420976cc5b90.png

 

Los Santos Policijos Departamente korupcija galima tik po sėkmingo jos gavimo iš LSPD Direktoriaus. Norėdami gauti korupciją turite pateikti svarias priežastis kodėl jums jos reikia kaip ją norėsite atlikti bei kaip tai paveiks jūsų bei LSPD ateitį.

 

Asmenys kurie turi Korupcijos leidimą privalo suprati jog jei jų korupcija bus surasta IC jie bus baudžiami pagal tam nustatytus nuostatus.

 

Jei bandote atlikti korupciją negavus leidimų būsite baudžiami Užblokavimu iš serverio arba draudimu darbintis į bet kurią kitą pagrindinę frakciją ( PD MD SD PN )

 

image.png.d49932d2eb96a8d1d6abe9af959139f8.png

 

Korupcija skirstoma į 3 dalis kurias pravartu žinoti jog nepadarytumėte nusižengimų.

1. Žinojimo korupcija: Žinojimo korupcija yra tai jog jūsų veikėjas yra susidūręs su nusikalstamomis veiklomis ar asmenimis apie tai žino tačiau niekam to nepasakoja bei laiko šią informaciją sau. tai traktuojame kaip žinojimo korupciją kadangi slepiate naudingą informaciją apie nusikalstomos veiklos dalyvius ar veiksmus.

2. IC korupcija: IC korupcija yra visi veiksmai kurie traktuojami kaip nusikalstoma veikla kurią jūs atliekate paslapčiomis bandydami padėti sau ar kitiems asmenis taip siekdamas pelno arba kokios nors kitos materialinės arba nematerialinės naudos. Visi tokie veiksmai yra traktuojami kaip IC korupcija. Į tai įeina ir artimas bendravimas su nusikalstamomis grupuotėmis arba kriminalinę veiklą vykdančiais asmenimis

3. OOC korupcija: OOC korupcija yra visi jūsų veiksmai atliekami ne žaidime tai yra informacijos perdavimas pagalba kitiems OOC būdu siekiant materialinės arba nematerialinės naudos. Taipogi informacijos slėpimas ar bandymas apgauti LSPD valdžią nuslepiant tam tikrus OOC aspektus.

 

image.png.be51e76ea8efcec8f0d79e202a0cb2f8.png

 

Kiekvienas asmuo turi suprasti jog pagavus juos atliekant korupciją gali būti taikomos 3 bausmės. 

 

1. IC bausmės: Už ic vykdomą korupciją su jos leidimus būsite baudžiamas pagal IC nustatytus standartus būtent korupciją atliekančiam veikėjui

2. OOC bausmės (Užblokavimas): Jei jūsų korupcija buvo tyčinė bei sukėlė rimtas pasekmes LSPD ateičiai ar praeičiai bei ji buvo didelio masto jūs galite būti užblokuojamas iš serverio (Perm ban) dėl tokių savo veiksmų.

3. OOC bausmės (Draudimai): Jei jūsų korupcija buvo menka bei nesukelianti didelių pasekmių LSPD ateičiai ar praeičiai jums bus skirtas draudimas darbintis į kitas išvardintas frakcija (PD MD PN SD)

 

Kiekvienas asmuo pildantis anketą į LSPD supranta bei sutinka su šia korupcijos tvarka

  • Like 1
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and our Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.