Jump to content
Kes

Žaidėjo nusiskundimo temos kurimo reikalavimai [BŪTINA PERSKAITYTI PRIEŠ KURIANT TEMĄ]

Recommended Posts

player_reports-01-01.thumb.png.87d4845e49d8cf80639956b83b591067.png

Ar dėl to, kad buvo pažeistos serverio taisyklės Jūs stipriai nukentėjote, galbūt net praradote turto? Ar matėte žaidėją buginant ar naudojant neleistinas programas? Galbūt žinote kas stipriai pažeidė bendruomenės nuostatas, dėl kurių ji nukentėjo ar gali nukentėti ? Galbūt buvote įžeidinėjamas ooc arba buvo grasinta kibernetine ataka?

Jeigu turite įrodymų aukščiau išvardintoms situacijoms, čia yra vieta rašyti skundą ir išspręsti iškilusias problemas tarp žaidėjų su administratoriaus ar moderatoriaus pagalba. 

Ši forumo sekcija yra OUT OF CHARACTER skirta skųsti žaidėjus pažeidusius Eclipse Roleplay Lietuva serverio bei roleplay taisykles. Jei norite skųsti policininkus, medikus, mechanikus ar kita valstybinę įstaigą dėl IN CHARACTER veiksmų ar OOC pažeidimų susijusių su įstaigos nustatyta tvarka ir pareigomis, prašome skųsti savo iškilusias problemas tam skirtose forumo sekcijose. 

Prašome rimtai pažiūrėti į susiklosčiusią situaciją prieš rašant skundus, rašyti juos tada, kai buvo patirta žala arba buvo gauta nauda pažeidžiant taisykles savo naudai. Pabandykite išspręsti kilusią situaciją patys, pamokindami ar parodydami pavyzdį, nes problema galbūt yra žinių trūkumas. Reportuoti žaidėją turėtų būti paskutinis variantas, kai neina išspręsti susiklosčiusios situacijos be administracijos įsikišimo. Visada mėginkite pamokinti ir parodyti pavyzdį žaidėjams, jei matote, kad jie daro kažką ne taip, tai ypač dažnas atvejis šnekant apie naujus žaidėjus. Mes augsime kaip bendruomenė, jei visi stengsis dėl jos, nes Jūs esate jos dalis. 

Skundai apie įžeidimus turėtų būti rašomi tik tada, kai jus tikrai įžeidė norėdami būtent tai ir padaryti. Jei kas pavadins Jus kvailiu, tai bus įžeidimas, bet pagalvokite ar tai verta skundo rašymo, pabandykite konfliktą išspręsti patys, jei nepavyks, toliau bus žeriami įžeidimai, tik tada galvokite apie skundo rašymą. 

Jei jau nusprendėte skųsti žaidėją, turėtumėte vadovautis formatu esančiu žemiau bei stengtis kuo tiksliau ir aiškiau įvardinti situaciją ir pateikti kuo daugiau įrodymų. Taip pat reikėtų informuoti žaidėją apie parašytą skundą, kad jis turėtų galimybę greičiau parašyti savo versiją, taip palengvinantis administracijos darbą ir sutrumpintų sprendimo priėmimo laiką. Administracija taip pat turi laikytis tų pačių taisyklių, kai yra offduty ir žaidžia su savo veikėjais, todėl jei manote, kad jie pažeidė taisykles, skųskite juos kaip ir bet kurį kitą žaidėją. 

divider.png.a7ec686c9fda998676efd04040724879.png.22db259997304d58a2f6c1b9e06b0723.png

Žaidėjų Skundų Forumo Sekcijos Taisyklės

 • Prieš skųsdami žaidėją, įsitikinkite, kad perskaitėte taisykles ir esate tikras, kad jis pažeidė taisykles.
 • Pritaginkite skundžiamus žaidėjus savo skunde arba prisekite ekrano nuotrauką su PM žinute, kad jūs tai padarėte žaidime.
 • Jei nesivadovausite nurodyta skundo forma, jis bus atšauktas ir forumo postas užrakintas, nesigilinant į situaciją. 
 • Skundas turi turėt ekrano nuotrauką su UnixTimeStamp. Žaidime jį galite matyti kairiajame apatiniame kampe, šalia savo ID, kai HUD yra įjungtas. 
  image.png.5fdbd501f4c29cdc65c373ffe164caf7.png.20cf47293ddde347dbf825bee4be1346.png
 • Mes nepriimame skundų iš žaidėjų, kurie yra užblokuoti ir neturi priėjimo į mūsų serverį.
 • Žaidėjams, kurie NĖRA TIESIOGIAI SUSIJĘ su skundu YRA DRAUDŽIAMA atrašinėti į jį, nebent turite būtinos informacijos susijusios su būtent šiuo skundu arba esate tiesioginiai liudininkai ir galite patvirtinti skundo tikrumą, tokiu atveju turėtumėte atrašyti trumpai ir aiškiai "Patvirtinu, buvau, mačiau". Jei komentuosite po įrašu, su kuriuo nesate susijęs, gausite įspėjimą iš forumo moderatoriaus. 
 • Rašant skundą būtina turėti įrodymų - ekrano nuotraukos arba video. Įrodymai iš kitų žaidėjų taip pat yra galimi, jei jie jų turi apie šią konkrečią situaciją. 
 • Įrodymai negali būti senesni nei 48h. Jei žaidėjai specialiai nerodo įrodymų ar neatskleidžia tiesos apie įvardintą situaciją, jie bus už tai nubausti. 
 • Nerašykite PM žinučių Eclipse administracijai dėl jūsų skundų ar juolab nerašykite savo skundų per PM. Situacijos turi būti sprendžiamos naudojant /report žaidime arba forume ir niekur kitur. 
 • Nerašykite dviejų ar daugiau skundų dėl tos pačios situacijos, taip pat neatsakinėkite į savo temą be reikalo taip siekdami, kad ji atsidurtų sąrašo viršuje (bump), visos situacijos bus išspręstos kaip tik įmanoma greičiau. 
 • Kai administracija priėmė galutinį sprendimą, jūs nebegalite rašyti to pačio skundo. Jei jūs buvote nubaustas ir galvojate, kad bausmė yra neteisinga, galite mėginti rašyti bausmės apeliaciją pasinaudodami tam skirta forma ir tam skirtoje forumo sekcijoje, daugiau informacijos apie tai rasite įvardintoje sekcijoje. 
 • Žaidėjas, kuris rašo skundą turi būti tiesiogiai susijęs su įvardinama situacija, nebent tai yra labai grubus pažeidimas, pvz: cheat naudojimas, exploitinimas arba kibernetinių atakų grėsmė.

divider.png.a7ec686c9fda998676efd04040724879.png.419b62287a2172fb25ad8f5f9c6e5946.png

Būtinas Skundo Forumo Temos Pavadinimas

Vardas Pavardė/ŽaidėjoID (Taisyklė, kurią jis pažeidė) 

Tai turi būti vardas žaidėjo, kurį skundżiate ir taisyklės, kurias manote minimas žaidėjas pažeidė. Nuoroda į taisykles galite rasti puslapio viršuje ir jos turi būti pacituotos jūsų įraše kartu su įrodymais. 

Pavyzdžiui: 

Petras Petrauskas ID 15 (7.2 Deathmatching) 
Tomas Tominskis ID 14 (6,5 NLR, 6,4 Powergaming) 
ID 25, Lukas Lukoševičius ID 6, ID 4 (6,3 Metagaming, 6,4 Powergaming)

Būtina naudoti šią formą savo skundui

 

Žaidejas(ai) kuriuos skundžiate: Vardai čia
Įvykio data: Data čia
Tikslus Unix time stamp iš HUD: Unix timestampas čia

Jūsų žaidėjo vardas: Vardas čia

Kiti žaidėjai, kurie susiję su minima situacija: Vardai čia

Tikslios taisyklės, kurios buvo pažeistos: 

"Nukopijuokite jų tikslius aprašymus čia" 

Kaip taisyklės buvo pažeistos? 

Paaiškinimas kaip - čia. 

Įrodymai: 

Parašykite nuorodas arba įkelkite įrodymus čia.

Pavyzdys

Žaidejas(ai) kuriuos skundžiate: Bobo Borisovas
Įvykio data: 2019-08-05. 
Tikslus Unix time stamp iš HUD: 1548003445

Jūsų žaidėjo vardas: Petras Petronavičius

Kiti žaidėjai, kurie susiję su minima situacija: Tomas Vidūnas ID 12, Petras Cvirka ID 6 ir Salomėja Neris ID 23

Tikslios taisyklės, kurios buvo pažeistos: 

7.2.1 Deathmatch yra kito žaidėjo sužeidimas, nužudymas arba jo turto žalojimas neturint tam rimto pagrindo. Šios taisyklės pažeidimas baudžiamas laikinu arba nuolatiniu blokavimu. 

Kaip taisyklės buvo pažeistos? 

Bobo priėjo prie Vidūno, Cvirkos ir išsitraukęs ginklą pareikalavo iš jų pinigų, kai šie pakėlė rankas, Bobo juos nieko nesakęs nušovė ir pasišalino nežinoma kryptimi. Salomėja sėdėjo šalia automobilyje ir viską matė. 

Įrodymai: 

*Nuoroda i video* 

*Screenshotas su visais žaidėjų ID* 

*Screendhotas su PM žinutėmis apie parašytą skundą*

divider.png.a7ec686c9fda998676efd04040724879.png.22db259997304d58a2f6c1b9e06b0723.png

Kas užsiskaito kaip įrodymai?

 • Įrodymai yra visada būtini. Kitų žaidėjų parodymai nėra laikomi įrodymais. Įrašai "Aš mačiau, patvirtinu" nelaikomi įrodymais, jei nėra ekrano nuotraukų ar video tai patvirtinančių, taipogi tai gali baigtis forumo moderatoriaus įspėjimu.
 • Visi vaizdo įrašai ir ekrano nuotraukos negali būti pakeistos ar kitaip "editinti."  Įkėlus editintus įrodymus gali būti, kad patys būsite užblokuoti.
 • Pokalbių logai nėra konkretūs įrodymai, bet laikomi papildoma priemone galinčia padėti jūsų skunde ir tai negali būti vieninteliu įrodymu, jei kažką praradote. 
 • Įrodymais taip pat gali būti laikomi klaidų nusiskundimai, administracijos patvirtinimas per /rm komandą žaidime arba nuoroda į išspręstą skundą. 
 • In Character įrodymai turi būti roleplayinti, kaip kad įjungiant ir išjungiant paslėptą mikrofoną ar kamerą, kad juos būtų galima užskaityti kaip in character įrodymus. 
 • Foto ir video turi būti padorios rezoliucijos, kad eitų įskaityti tekstą ir gerai matyti vaizdą. Dar kartą kartojame, jie negali būti "editinti". Garsai taip pat negali būti pašalinti iš video įrodymų. Jei įrašas yra su jautria informacija, galinčia atskleisti jūsų RolePlay planus ar turi ooc informacijos, kuri yra konfidenciali, pvz. Vardus, pavardes, adresus, galite prašyti administracijos video siųsti tiesiogiai jiems ir ši informacija nebus paviešinta. 

  Išimtis: Jei Administracija bendru sutarimu nusprendžia, kad anksčiau minėtų punktų vaizdiniai įrodymai neatitinka (pvz.: nesigirdi voip ar racijos garsų), nusiskundimą sprendžiantys asmenys pilnai pasilieka teisę toliau nagrinėti jį iš esamų įrodymų, jei tai niekaip negalėtų daryti įtakos sprendimui bei pakeisti verdikto.

  Nusiskundimai su specialiai iškirptu garsu atitinkamose vietose, kuomet bandoma nuslėpti kokį nors nusižengimą ar paveikti sprendimo eigą - nebus priimami bei nagrinėjami, nebent bus pateikti niekaip nekeisti įrodymai.

divider.png.a7ec686c9fda998676efd04040724879.png.bd4f3a3e560e91f8a6d616954d0b11ef.png

Sėkmės sprendžiant skundus abiems pusėms, supratimas, kompromisas, pamokymas bei užkirtimas tokių situacijų yra prioritetas visai Eclipse komandai. Administracija atsakys į Jūsų skundą, kaip įmanoma greičiau, laikas priklauso nuo situacijos sunkumo, įrodymų ir žmonių kiekio dalyvavusio įvykyje. Administracija priims tolimesnį sprendimą dėl susiklosčiusios situacijos, kuris gali būti, kad reikės re-roleplayint situaciją, duoti įspėjimus arba griežčiau bausti pažeidėjus, taip pat administratorius gali kompensuoti arba grąžinti prarastus daiktus per roleplay situaciją, kurioje buvo pažeistos taisyklės. Paskaitykite taisykles apie GRĄŽINIMO UŽKLAUSAS dėl detalesnės informacijos apie tai, kai jūsų skundas yra išspręstas. 

Norime pabrėžti, kad jūs negalite siūlyti ir nesprendžiate, kokia turėtų būti paskirta bausmė už nusižengimą, kiekvienas atvejis yra individualus ir tai sprendžia tik administracija, todėl dar kartą pasikartosime niekada nesiųskite PM žinučių administracijai dėl savo skundų. 

 

divider.png.a7ec686c9fda998676efd04040724879.png

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and our Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.